۲۶ آذر ۱۳۹۵  |  اختتامیه جام رویش ها ی امام موسی صدر – منطقه ۱۶

در تاریخ اول آبان ماه ۱۳۹۵ با همکاری هیئت مکتب المهدی و  شهریاران جوان منطقه ۱۶ اختتامیه جام رویش ها – بزرگداشت امام موسی صدر برگزار گردید.


نظرات خود را در خصوص مطلب فوق برای ما ارسال نمایید.