۹ شهریور ۱۳۹۵  |  بزرگداشت پزشکان خیر تهران

به گزارش روابط عمومی خانه شهریاران جوان منطقه ۱۴:بزگداشت روز پزشک چهارشنبه ۳ شهریور ماه ساعت ۹:۳۰ تا۱۱ در مجمتع فرهنگی غدیر با حضورمدیر عامل سازمان رفاه و خدمات اجتماعی مهندس بابایی برگزار گردید.در این مراسم از پزشکان خیر منطقه ۱۴ با اهدای هدایا و تقدیر نامه به رسم یادبود تقدیر به عمل آمد.


نظرات خود را در خصوص مطلب فوق برای ما ارسال نمایید.