۱ بهمن ۱۳۹۶  |  تاثیر قضاوت بر جایگاه

به گزارش روابط عمومی خانه شهریاران جوان خانه شهریاران جوان ؛ در پانزدهمین نشست آشنایی با بینش و منش امام موسی صدر سوالات فصل تابستان مطرح و پاسخ های این گروه ارائه شد که در بین این سوالات به این موضوع اشاره شد که چرا اگر امام موسی صدر برای جایگاه زنان ارزش ویژه ای قائل بود او را تحسین میکنند ولی اگر مردان در حال حاضر برای زنان ارزش قائل شوند زن ذلیل خوانده می شوند؟ که طبق نظر جمع این جواب حاصل شد که جایگاه اجتماعی افراد بر قضاوت اطرافیان تاثیر گذار می باشد .


نظرات خود را در خصوص مطلب فوق برای ما ارسال نمایید.