۱ تیر ۱۳۹۵  |  زندگی به سبک بندگی

روابط عمومی خانه شهریاران جوان منطقه ۴:

روز گذشته مورخ ۱ تیر جلسه ای برای جمع بندی  برنامه های تابستانه ی خانه شهریاران جوان منطقه۴ با حضور اعضای چارت برگزار شد.

صحبت در مورد طرح زندگی به سبک بندگی که مخصوص ماه مبارک رمضان است , از محوریت های جلسه ی دیروز بود.

در انتها تاریخ جلسات آتی , وظایف محول شده به هر شورا و زمانبندی انجام این وظایف طی سه ماه آینده مشخص شد.

 


نظرات خود را در خصوص مطلب فوق برای ما ارسال نمایید.