۵ مهر ۱۳۹۵  |  نشست با مدیریت فرهنگی هنری منطقه ١۴ و وئیس فرهنگسرای اخلاق

به گزارش روابط عمومی خانه شهریاران جوان منطقه۱۴:نشست اعضای شورای خانه شهریاران جوان منطقه ۱۴ با مدیریت فرهنگی هنری منطقه۱۴ و رییس فرهنگسرای اخلاق روز ۱شنبه ۴مهرماه در سالن جلسات مجتمع فرهنگی غدیر برگزار گردید.سیدآبادی در این نشست با اشاره به رضایت از عملکرد خانه شهریاران جوان منطقه ١۴ تا کنون اعلام کرد خانه شهریاران جوان از این پس می تواند دفتری در فرهنگسرا داشته باشد. همچنین مدیران نواحی خانه می توانند به عنوان مشاورین در خانه های فرهنگ فعالیت کنند. رئیس فرهنگسرای اخلاق رابطه شهریاران با سازمان ، رابطه مادر و فرزندی دانست و شهریاران را بزرگ شده افکار صحیح فرهنگی خواند


نظرات خود را در خصوص مطلب فوق برای ما ارسال نمایید.