۲ آبان ۱۳۹۵  |  نشست صمیمی با معاون ناظرین سامانه ۱۸۸۸

به گزارش روابط عمومی خانه شهریاران جوان منطقه ۱۴: نشست صمیمی با معاون ناظرین سامانه ۱۸۸۸ جناب آقای مهندس کشاورز روز چهارشنبه در سالن جلسات سامانه نظارت همگانی شهرداری تهران برگزار گردید.کشاورز ضمن خیر مقدم و استقبال اعضای خانه شهریاران جوان منطقه ۱۴ از این امر مهم ،به رویکرد سامانه نظارتی شهرداری و اهم فعالیتهای آن پرداخت.ایشان در ادامه از فعالیت های سازمان در ایجاد فضای کار داوطلبانه علی الخصوص بین اعضای شهریاران اشاره کرد و از افزایش داوطلبین نظارت سامانه ۱۸۸ استقبال کرد.در پایان ۱۸ نفر از اعضا به عنوان ناظرین سامانه ۱۸۸۸ انتخاب گردیدند.


نظرات خود را در خصوص مطلب فوق برای ما ارسال نمایید.