۲۵ تیر ۱۳۹۵  |  پاکسازی بوستان جنگلی شیان

خانه شهریاران جوان #منطقه۱۸
برنامه پاک سازی پارک جنگلی شیان از زباله های پلاستیکی جمعه ۲۵تیرماه ۹۵ از ساعت ۹صبح آغاز گردید. در این برنامه موسسات مردم نهاد و کانون های اداره سلامت شهرداری تهران مشارکت داشتند که اعضای خانه  شهریاران جوان منطقه ۱۸ نیز با همکاری اداره سلامت منطقه ۱۸ در این برنامه حضور داشتند.
دراین برنامه ضمن جمع آوری زباله های پلاستیکی در بوستان شیان به آموزش شهروندان حاضر در بوستان با توزیع بروشور اقدام گردید.

#خانه_شهریاران_جوان_منطقه_هجده
#جهاد_ادامه_دارد #جمع_آوری_پسماند_پلاستیکی
#زباله
#بازیافت
#زباله_کمتر_زندگی_بهتر


نظرات خود را در خصوص مطلب فوق برای ما ارسال نمایید.