۱۴ تیر ۱۳۹۵  |  گردش مهربانی

به گزارش روابط عمومی خانه شهریاران جوان منطقه ۱۴ :اعضای منطقه و نواحی خانه شهریاان جوان منطقه ۱۴ روز شنبه ۱۲ تیرماه از ساعت ۱۸تا ۲۲ شب از برج میلاد بازدید کردند.


نظرات خود را در خصوص مطلب فوق برای ما ارسال نمایید.